Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín: Xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội

0
218

Với chủ đề Đại hội “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng và sức mạnh toàn dân; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng huyện Thường Tín giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Sáng ngày 29 /7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ ba – Đại hội xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV ra mắt đại hội

Trong ngày làm việc thứ ba của đại hội, Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó,  phiên họp đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tiến Minh, tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ huyện Thường Tín, khóa XXIV; bầu 2 Phó Bí thư là đồng chí Kiều Xuân Huy và đồng chí Tạ Hữu Thọ. Phiên họp cũng tiến hành bầu Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu 09 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; nghe đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp nội dung ý kiến góp ý dự thảo văn kiện cấp trên.

Ảnh: Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội

Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến năm 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vừng; cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.

Về một số tiêu chí chủ yếu: Tốc độ tăng bình quân: Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 16,5%/năm; Giá trị dịch vụ – thương mại 17%/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp 2,8%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng 58%; Dịch vụ – thương mại 39%; Nông nghiệp 3%.

-Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu Thành phố giao; phấn đấu đạt và duy trì thu ngân sách nhà nước ở mức từ 1.000 tỷ đồng trở lên/năm. Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm bình quân đạt 26% tổng chi ngân sách địa phương.

– Thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm.

– Phấn đấu phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch.

– Thực hiện kêu gọi đầu tư, phấn đấu đưa các cụm công nghiệp đã được quy hoạch vào hoạt động đạt 100% và kêu gọi đầu tư 01 khu công nghiệp theo quy hoạch.

– Phấn đấu hết năm 2025 cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã Hồng Vân theo hướng phát triển toàn diện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (Nông thôn mới Tràng An).

– Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90% trở lên. Số thôn, cụm dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” đạt 90%. Số tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 100%.

– Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia 100%; phấn đấu tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 32%.

– Hàng năm tạo việc làm mới cho 3.500 lao động; tỷ lệ lao động được tạo việc làm mới hàng năm qua đào tạo 80% trở lên.

– Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 1%.

– 18 giường bệnh/vạn dân; 8 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,25%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân 9%, thể thấp còi 13,9%.

– Tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải, chất thải được thu gom vận chuyển trong ngày 100%.

– Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng Thường Tín thành khu vực phòng thủ vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

– Củng cố, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đạt vững mạnh.

– Số lượng đảng viên được kết nạp phấn đấu hàng năm đạt 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt 20%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80%, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau 3 ngày làm việc tới tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.  Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã bế mạc đại hội.

Xuân Tiến

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here