DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

DANH MỤC CÁC “NGHỊ ĐỊNH” LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

0
92

DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam File PDF File Word
2 140/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File PDF File Word
3 113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất File PDF File Word
4 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
5 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp File PDF File Word
6 44/2016/NĐ-CP
15/05/2016  
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động File PDF File Word
7 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
8 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc File PDF File Word
9 87/QĐ-TTg 12/01/2016 Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
10 05/QĐ-TTg 05/01/2016 Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 File PDF File Word
11 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng File PDF File Word
12 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ File PDF File Word
13 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
14 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện File PDF File Word
15 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng File PDF File Word
16 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động File PDF File Word
17 46/2012/NĐ-CP 22/05/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130⁄2006⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here