DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

0
83

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 37/2018/TT-BCT 25/10/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ công thương File PDF File Word
2 32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất File PDF File Word
3 29/2017/TT-BCT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini File PDF File Word
4 10/2017/TT-BCT 26/07/2017 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương File PDF File Word
5 09/2017/TT-BCT 13/07/2017 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương File PDF File Word
6 33/2015/TT-BCT 19/11/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện File PDF File Word
7 31/2014/TT-BCT 02/10/2014 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện File PDF File Word
8 18/2013/TT-BCT 31/07/2013 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép File PDF File Word
9 49/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng File PDF File Word
10 43/2010/TT-BCT 29/12/2010 Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here