DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

0
106

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 05/2019/TT-BLĐTBXH
28/01/2019  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng File PDF File Word
2 42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
3 31/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
4 29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế File PDF File Word
5 26/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File PDF File Word
6 22/2018/TT-BLĐTBXH
06/12/2018
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File PDF File Word
7 17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao đông của doanh nghiệp File PDF File Word
8 15/2018/TT-BLĐTBXH 12/10/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình File PDF File Word
9 26/2017/TT-BLĐTBXH 20/09/2017  
Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc  
File PDF File Word
10 20/2017/TT-BLĐTBXH 26/07/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng File PDF File Word
11 16/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động File PDF File Word
12 02/2017/TT-BLĐTBXH 20/02/2017 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
13 54/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File PDF File Word
14 53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
15 52/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục File PDF File Word
16 51/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục File PDF File Word
17 50/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn File PDF File Word
18 49/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn File PDF File Word
19 48/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy File PDF File Word
20 41/2016/TT-BLĐTBXH 11/11/2016 Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động File PDF File Word  
21 15/2016/TT-BLĐTBXH 28/6/2016 Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm File PDF File Word
22 13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
23 08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng File PDF File Word
24 07/2016/TT-BLDTBXH 14/07/2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với CSSX Kinh doanh File PDF File Word
25 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA_BTC 10/12/2015 Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
26 51/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao độngđối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên File PDF File Word
27 50/2015/TT-BLĐTBXH
08/12/2015  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh File PDF File Word
28 49/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại File PDF File Word
29 48/2015/TT-BLĐTBXH 08/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người File PDF File Word
30 37/2014/TT-BLĐTBXH 30/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện File PDF File Word
31 36/2014/TT-BLĐTBXH 30/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân File PDF File Word
32 35/2014/TT-BLĐTBXH 30/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người File PDF File Word
33 04/2014/TTBLĐTBXH 12/02/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân File PDF File Word
34 42/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực File PDF File Word
35 41/2013/TT-BLĐTBXH
30/12/2013  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi File PDF File Word
36 40/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng File PDF File Word
37 39/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện File PDF File Word
38 38/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện File PDF File Word
39 37/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện File PDF File Word
40 36/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo File PDF File Word
41 26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ File PDF File Word
42 25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại File PDF File Word
43 11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc File PDF File Word
44 10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên File PDF File Word
45 36/2012/TT-BLĐTBXH 28/12/2012 Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm File PDF File Word
46 34/2012/TT-BLĐTBXH 24/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ File PDF File Word
47 32/2012/TT-BLĐTBXH 19/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người File PDF File Word
48 25/2012/TT-BLĐTBXH 25/10/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc File PDF File Word
49 07/2012/TT-BLĐTBXH 16/04/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi File PDF File Word
50 05/2012/TT-BLĐTBXH 30/03/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng File PDF File Word
51 04/2012/TT-BLĐTBXH 16/02/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp File PDF File Word
52 20/2011/TT-BLĐTBXH 29/07/2011 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here