DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

0
77

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế File PDF File Word
2 28/2016/TT-BYT 30/6/2016 Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp File PDF File Word
3 27/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc File PDF File Word
4 26/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc File PDF File Word
5 25/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc File PDF File Word
6 24/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc File PDF File Word
7 23/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc File PDF File Word
8 22/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc File PDF File Word
9 21/2016/TT-BYT 30/6/2016 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc File PDF File Word
10 19/2016/TT-BYT 19/09/2016 Quy định về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động File PDF File Word
11 15/2016/TT-BYT 15/5/2016 Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội File PDF File Word
12 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Hướng dẫn khám sức khỏe File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here