DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

0
123

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
A Luật      
1 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
2 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
B Nghị định     File PDF File Word
1 23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc File PDF File Word
2 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
3 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
C Thông tư     File PDF File Word
1 08/2018/TT-BCA 05/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
2 39/2016/TT-BCA 04/10/2016 Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
3 57/2015/TT-BCA 26/10/2015 Hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ File PDF File Word
4 48/2015/TT-BCA 06/10/2015 Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành File PDF File Word
5 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
6 56/2014/TT-BCA 12/11/2014 Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành File PDF File Word
7 52/2014/TT-BCA 28/10/2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here