DANH MỤC CÁC LUẬT VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Luật an toàn, vệ sinh lao động, Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật xây dựng, Luật hóa chất, Luật điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực, Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

0
135

DANH MỤC CÁC LUẬT VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 84/2015/QH13 25/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động File PDF File Word
2 10/2012/QH13 18/6/2012  Bộ luật lao động File PDF File Word
3 58/2014/QH13  20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội File PDF File Word
4 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng File PDF File Word
5 06/2007/QH12 21/11/2007 Luật hóa chất File PDF File Word
6 28/2004/QH 11 03/12/2004 Luật điện lực File PDF File Word
7 24/2012/QH13 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực File PDF File Word
8 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word
9 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy File PDF File Word

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here